СБР ТУЗЛАТА

Popular
150 лв.(Стартова)

ЦЕНОРАЗПИС

Специализираната болница за рехабилитация – Тузлата е лечебно заведение, специализирано за калолечение на заболявания на опорно-двигателния апарат, периферна и централна нервна система, кожни заболявания и заболявания на обмяната.

  • Категория :
  • Лекарски реглед : ДА
  • Фитнес : ДА
  • Кинезитерапия : ДА
  • Парафинолечение : ДА
  • Луголечение : ДА
  • Лечебен масаж : ДА
  • Лечебни програми : ДА