ВАРВАРА

Минерална вода – гореща (90⁰С), рН 8,3 с обща минерализация 0,77 g/l, съдържаща сулфатни, хидрокарбонатни, натриеви и флуорни йони; метасилициева киселина в колоидално състояние и газ-сероводород.
В курорта може да се провежда профилактика и балнео лечение при хронични заболявания на: опорно-двигателния апарат; възпалителни ставни заболявания в стадий на ремисия; ортопедични и травматологични състояния; заболявания на гръбначния стълб; периферната нервна система; метаболитни заболявания; женска и мъжка полова система; дерматологична патология и др.

Един резултат за показване

Комплекс АКВА ВАРВАРА

Popular
Външен басейн ДА
Лечебен масаж ДА
80 лв.(Стартова)