ТУЗЛАТА

Лиманно калонаходище
Балчишката тузла се нарежда сред най-големите природни богатства на България, заради уникалния състав на образувалата се по дъното на езерото лечебна кал. Балчишката тузла представлява езеро – лиман с много солена вода (по солна концентрация тя е близка до водите на Мъртво море). Калта, която се е образувала по дъното е с уникален състав – с биологична компоненти от обитаващите езерото микроорганизми и растения и минерални съставки, комбинация от морски соли и солите на минералната вода, която извира в непосредствена близост. Калта е с доказани лечебни свойства и от дълги години помага за лечението на редица заболявания.

Един резултат за показване

СБР ТУЗЛАТА

Popular
Лекарски реглед ДА
Фитнес ДА
Кинезитерапия ДА
Парафинолечение ДА
Луголечение ДА
Лечебен масаж ДА
Лечебни програми ДА
150 лв.(Стартова)