ОВОЩНИК

Минерална вода – гореща (45⁰С), рН 8,4 с обща минерализация 0,502 g/l, съдържаща флуорни, хидрокарбонатни и натриеви йони; метасилициева киселина в колоидално състояние и газове – радон и сероводород.
В курорта може да се провежда профилактика и балнео лечение при хронични заболявания на: опорно-двигателния апарат:
дегенеративни ставни заболявания; възпалителни ставни заболявания в стадий на ремисия; ортопедични и травматологични състояния; гръбначния стълб; периферната нервна система; метаболитни заболявания; дерматологична патология и др.; белодробната и сърдечно съдова системи.

Един резултат за показване

WATERLAND – Овощник

Външен басейн ДА
Външно джакузи ДА
20 лв.(Стартова)