НАРЕЧЕН

Минерална вода – на територията на курорта се намират три извора с близък физикохимичен състав, но различаващи се по дебит, температура и радиоактивност: „Очното изворче”- 370 В/l, „Бански извор”-1400 В/l, „Соленото изворче”- 4 400 В/l
Минералните води са с рН 7,2, обща минерализация 1,64 g/l, съдържат сулфатни, хидрокарбонатни, натриеви и флуорни йони; метасилициева киселина в колоидално състояние и газ-радон.
В курорта може да се провежда профилактика и балнео лечение при хронични заболявания на: опорно-двигателния апарат: дегенеративни ставни заболявания; ортопедични и травматологични състояния; заболявания на гръбначния стълб; периферната нервна система; функционални нарушения на нервната система; метаболитни заболявания;
женска и мъжка полова система; дерматологична патология и др.

Един резултат за показване

Хотел РЕЛАКС – Нареченски бани

Popular
45 лв.(Стартова)