МОМИН ПРОХОД

минерална вода – гореща (64⁰С), рН 7,8 с обща минерализация 0,95 g/l, съдържаща сулфатни, хидрокарбонатни, натриеви и флуорни йони; богата на метасилициева киселина в колоидално състояние. Тази вода се определя като средно радонова.
В курорта може да се провежда балнеолечение при хронични заболявания на: опорно-двигателния апарат – на стави,мускули,сухожилия, състояния след фрактури на костите; периферната нервна система; заболявания гръбначния стълб; метаболитни заболявания; женска и мъжка полова система; дерматологична патология и др.

Един резултат за показване

СБР МОМИН ПРОХОД

Popular
Лекарски реглед ДА
Фитнес ДА
Спортна база ДА
Вътрешен басейн ДА
Кинезитерапия ДА
Лечебен масаж ДА
Лечебни програми ДА
29 лв.(Стартова)