БЪРЗИЯ

Минерална вода – хипотермална (32⁰С), рН 9,4 с обща минерализация 0,29 g/l, съдържаща хидрокарбонатни, сулфатни,натриеви и флуорни йони; метасилициева киселина в колоидално състояние.
В курорта може да се провежда профилактика и балнео лечение при хронични заболявания на: обменно ендокринни заболявания – захарен диабет, подагра; функционални нарушения на нервната система; сърдечно-съдовата система; дерматологична патология и др.
Водата е показана и за профилактика и питейно балнеолечение при хронични бъбречни, стомашно-чревни, жлъчно-чернодробни и метаболитни заболявания в компенсирано функционално състояние.

Един резултат за показване

Къща ДОЦОВ – Бързия

Външен басейн ДА
30 лв.(Стартова)