Годишни награди в туризма 2021

БЛОГ

Министерството на туризма обявява началото на Годишните награди в туризма–2021. Това ще е шестото издание на конкурса, който се утвърди като признание за прилаганите добри практики и усилена работа в сферата на туризма през последните 12 месеца.

Надпреварата ще се проведе в 10 категории, от които 4 професионални4 художествени и 1 специално предназначена за българските общини. Традиционно се запазва голямата награда, която е в категория „Изборът на българите“, и ще бъде  определена сред всички туристически обекти, включени  в „100-те национални“ и „50-те малко познати места“.

Кандидатури се подават онлайн на платформата www.tourismawards.bg. Формулярът за участие е опростен, разработен под формата на анкета, която се попълва и изпраща директно през сайта. Там са описани подробно и всички условия, на които е необходимо да отговарят участниците.

Срокът, в който всички желаещи могат да изпратят предложенията си, е до 13:00 ч.  на 11 ноември 2021 година. Претендентите, които отговарят на критериите, ще бъдат обявени на сайта на наградите и за тях ще започне онлайн гласуването на 13 ноември 2021 година.

Категориите, за които може да се подават заявления за участие, са:

1. „Туристическа атракция/обект“;
2. „Специализиран туризъм“;
3. „Туристическа дестинация“;
4. „Иновация“;
5. „Журналистически материал на тема туризъм в България в печатна медия“;
6. „Журналистически материал на тема туризъм в България в онлайн медия“;
7. „Журналистически материал на тема туризъм в България в интернет блог“;
8. „Журналистически материал на тема туризъм в България в телевизия“;
9. „Туристическа община – Специална награда за 2021“.