Съревнованието между Велинград и Хисаря

БЛОГ

Перлата на Пазарджишка област срещу перлата на Пловдивска в цифри

Велинград Хисаря
Население на ниво община (септември 2021 г.) 32 951 10 592
Брой минерални извори 56 22
Брой места за настаняване (ниво община) 230 112
Хотели 4 и 5 звезди (ниво град) 20 3
Брой пренощували лица (2020 г.) 230 359 102 286
Брой пренощували лица (2021 г.) 309 804 129 348
Ръст (2021 г.) 35% 26%
Брой реализирани нощувки (2021 г.) 756 316 305 167
Заведения за хранене и развлечения 219 74
Средна цена на нощувка в 4/5 звезден хотел (лв.) 230 155
Разстояние от Пловдив (км) 94 45
Обществен транспорт до там влак – 2.5 ч. с едно прекачане автобус – 2 ч. влак – 1.2 ч. с едно прекачане автобус – 1 ч.

Източник: Капитал