КЮСТЕНДИЛ

Минерална вода – гореща (74⁰С), рН 9,3 с обща минерализация 0,62 g/l, съдържаща хидрокарбонатни, сулфатни,натриеви и флуорни йони; метасилициева киселина в колоидално състояние и газ – сероводород.
Торф – в близост до курорта се намира единственото в страната торфено находище – с.Байкал. Торфът намира приложение при различни хронични дегенеративни и възпалителни ставни заболявания.
В курорта може да се провежда профилактика и балнео лечение при хронични заболявания на: опорно-двигателния апарат: ревматологични :дегенеративни ставни заболявания; възпалителни ставни заболявания в стадий на ремисия; ортопедични и травматологични състояния; вертеброгенни заболявания; периферната нервна система; заболявания гръбначния стълб; метаболитни заболявания; женска и мъжка полова система; дерматологична патология; дихателната и сърдечно съдова системи.