БЕЛЧИН

Минерална вода – гореща (72⁰С), рН 9,2 с обща минерализация 0,97 g/l, съдържаща сулфатни, хидрокарбонатни, натриеви и флуорни йони; метасилициева киселина в колоидално състояние. Тази вода се определя като слабо радонова.
В курорта може да се провежда балнео лечение при хронични заболявания на: опорно-двигателния апарат; периферната нервна система; заболявания гръбначния стълб; метаболитни заболявания; женска и мъжка полова система; дерматологична патология и др.

Един резултат за показване

БЕЛЧИНСКА ГЛЕДКА

Спортна база ДА
55 лв.(Стартова)